Świetlica w naszej szkole jest miejscem ciekawym i przyjemnym. Głównym celem jej działalności jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, rozwijania zainteresowań i  skosztowania pysznego posiłku. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie. Znajduje się tu duża jadalnia połączona   z salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a wyposażona została w wiele ciekawych gier edukacyjnych, telewizor, odtwarzacz DVD, wideo.             Serdecznie zapraszamy!  

  

  

 

W świetlicy prowadzone są urozmaicone zajęcia

- rozwijające zdolności manualne /zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, origami i inne/

  - kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy /konkursy, układanie  i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów/

  - wzbogacające posiadane wiadomości /rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne/

  - wzbogacające ekspresję twórczą /prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów/

  - zwiększające sprawność fizyczną /gry i zabawy zręcznościowe, pobyt na placu zabaw/

  - relaksujące /słuchanie muzyki, oglądanie filmów/

    

            Stałym elementem dnia jest odrabianie lekcji. W czasie odrabiania pracy domowej dzieci mogą korzystać z pomocy wychowawcy oraz pomocy koleżeńskiej. Nadrabiają zaległości i utrwalają wiadomości zdobyte na lekcji. Oprócz programowych zajęć uczniowie mają także czas na swobodne zabawy zgodne z zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i klocków zgromadzonych w świetlicy. Zajęcia te służą odprężeniu, integracji grupy, budowaniu poczucia własnej wartości i przyswajaniu określonych umiejętności.

   

        Podczas zajęć świetlicowych szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad i regulaminu, troszczymy się o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć. Staramy się uczyć gimnazjalistów oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mgr                                    mgr Iwona Serzysko