Konferencja

 

              W dniach 23-24 września 2008r odbyła się Konferencja ,, Targi dobrych pomysłów edukacyjnych – Europejski Fundusz Społeczny dla edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji  była prezentacja dotychczasowych projektów wdrożonych w ramach SPO – RZL 2004-200, przedstawienie planów Ministerstwa dotyczących systemu oświaty oraz informacje na temat możliwości finansowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał – Ludzki 2007- 2013.

W programie konferencji odbyły się sesje na temat:

1.   Alternatywne formy edukacji

2.   Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

3.   Techniki informacyjne

4.   Kształcenie zawodowe                                                                                                                                   

Beneficjenci zaprezentowali swoje projekty edukacyjne zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- efekty realizowanych projektów

- postawa lokalnej społeczności wobec realizowanego projektu

- postęp w rozwoju dzieci

- własne doświadczenia i spostrzeżenia

Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy młodzieży szkolnej oraz stoiska wystawowe prezentujące osiągnięcia placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów.

 

Z wielką przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w Konferencji.

Według nas prezentowane w formie multimedialnej projekty uczyły dzieci współpracy, pozwalały dzielić się zadaniami i odpowiedzialnością, a także  cieszyć się osiągniętymi sukcesami.

Na uwagę również zasługuje bardzo dobra współpraca z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin i miast, którzy służyli pomocą w sprawach dydaktyczno- wychowawczych, organizacyjnych i materialnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Hanna Baran

                                          Krystyna Piesio