W roku szkolnym 2007/2008 w Publicznym Gimnazjum oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu realizowany jest projekt pt. „Aktywni razem” w ramach rządowego programu. Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży naszego środowiska. Umożliwia on zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki edukacyjnej, pobudza aspiracje, edukacyjne zainteresowania, zdobywanie wiedzy poza programowej. Wdraża do systematycznej współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną. Dotyczy on sfery dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Duży wybór zajęć pozalekcyjnych podnosi jakość pracy szkoły a jednocześnie rozwija zainteresowania w różnych dziedzinach. W ramach tego programu utworzony jest Dziecięcy Zespół Ludowy. Na spotkaniach dzieci poznają tańce ludowe z różnych regionów np. Lasowak, rozwijają głos poprzez przeprowadzenie ćwiczeń emisyjnych usprawniających wymowę i rozwijających walory głosowe.

Działa koło teatralne w ramach którego wykonują różne, czasami śmieszne ćwiczenia, które mają dzieci przygotować do publicznego występu , ćwiczą na spotkaniach dykcję oraz pamięć. Pamięć mechaniczną trenują ucząc się śmiesznych wierszyków zwanych "klepankami", np:
BEKSA LALA, BEKSA LALA
POJECHAŁA DO SZPITALA,
A W SZPITALU SIĘ ZAŚMIALI,
BUZIĘ KORKIEM JEJ ZATKALI.
Żeby mówić wyraźnie i poprawnie, wypowiadają trudne słowa i zdania ze wzrastającą szybkością, wczuwając się w różne postaci, cicho i głośno.

Zajęcia  sportowe, mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
 Koło przyrodnicze, tu dzieci poznają i obserwują  przyrodę poprzez wycieczki np. nad staw gdzie poznali roślinność danego środowiska.

 Uczniowie maja również możliwość uczestnictwa na zajęciach koła filmowego. Na pierwszych zajęciach członkowie uczyli się obsługiwać kamerę. Obecnie jest nakręconych kilka filmów:
- Występy zespołu folklorystycznego w GOK-u.
- Wywiad z uczniami - "Pierwszy dzień mundurków w szkole".
- Ślubowanie klas I gimnazjum.
- Wywiad z panią Genowefą Zadrożną - świadkiem II wojny światowej.
 Koło informatyczne dzieci poznają zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego oraz przygotowywani są do korzystania ze środków techniki informacyjnej. Prowadzona jest akcja „Cała gmina czyta dzieciom”,  zajęcia wyrównawcze z matematyki, historii, języka polskiego, zajęcia logopedyczne z pedagogiem, działa świetlica socjoterapeutyczna i wiele innych ciekawych form. Niektóre zajęcia będą realizowane w późniejszym terminie.

 

  

   

    

 

                                                                                                                  Opracowała: Ewa Wielgosz